Gesprekken met Dirk Ypey, opgenomen in 2007 en 2011, door Bas Bogers. Inclusief mooie foto’s.